Facebookpinterestinstagram

Tematske radionice su deci omiljene. Zadata tema podstiče dete na razmišljanje u određenom pravcu.
Ali isto tako dete nauči da stvara različita rešenja i varijante.
Tako jedna tema može da se protegne na više susreta i da se obrađuje različitim tehnikama.

Radionice kao što su reciklaža, pravljenje zmaja, potraga za blagom i sl. obično imaju pripremni deo kada deca prave sopstvene rekvizite, i praktični deo kada se u realnim situacijama isprobava napravljeno.
Za reciklažu to su sportske igre, za pravljenje zmaja to je odlazak u park, a potraga za blagom vodi nas na izlet, kada se u nama budi radoznalost, logika i dedukcija.