Facebookpinterestinstagram

Na radionicama deca uče i slušaju o mnogim stvarima iz svog neposrednog okruženja, ali i o nekima koja im nisu lako dostupna. Fotografije, pesme, video klipovi, Wikipedia mogu biti od pomoći, ali je odlazak na konkretno mesto pun pogodak!

Kada deca na licu mesta vide ono o čemu su pre toga dosta puta slušala, onda su u stanju da to i razumeju. Ona shvataju kako se delovi uklapaju u celinu i kako zajedno grade nešto posebno. Shvataju šta su uzroci, a šta posledice, tj. šta, zašto i kako čemu prethodi i zašto je za mnogo toga potrebno vreme.